ביטוח בריאות 

בריאות היא לא דבר מובן מאליו וגם תחום זה בחיים יש לדעת איך לנהל.

באמצעות ניהול ותכנון סיכונים ניתן לבחור את ביטוח הבריאות בחברת ביטוח מסוימת ואף לשלב בין החברות.

ביטוח זה המספק מענה בריאותי רחב במקרה ביטוח ומותאם לצרכי המבוטח ומשפחתו.

בביטוח בריאות ניתן לכסות את המצבים הבאים: ניתוחים באופן פרטי בארץ ובחו"ל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי, מחלות קשות, תאונות אישיות, סיעוד ועוד.

תוכניות לביטוח בריאות באות לבטח את האדם מפני פגיעה אפשרית בבריאותו – תוכניות אלו מספקות במקרה הצורך את המקור המימוני הנדרש לאדם (בכפוף לסכום הכיסוי שנרכש) לצורך קבלת הטיפול הרפוי הנדרש ונמכרות בדרך כלל לטווח ארוך.