הלוואות חברתיות

 

פלטפורמת הלוואות החברתיות תופסת תאוצה בקרב משקיעים רבים.

השקעות אלטרנטיביות מסוגלות לייצר תשואה גם במצב של ירידה בשווקים ולא רק מעלייתם והן כוללות בין היתר קרנות גידור, הון פרטי, נדל"ן ,משאבי טבע , הלוואות , אשראי צרכני ועוד. חשוב לציין שזה גם כאמצעי להגדלת הגיוון בתיקי ההשקעות, הפחתת תנודתיות ומתוך צורך למקסם תשואה בסביבת ריבית נמוכה במדינות מפותחות רבות בעולם.

אנו משווקים את שלושת החברות להלוואות חברתיות בישראל וביניהן: טריא, BTB ובלנדר.

החל מחודש פברואר 2018 חברות ה P2P הלוואות חברתיות הוכרו רשמית על ידי המפקחת על שוק ונכנסנו תחת פיקוח רגולטורי כמו חברות הביטוח וקופות הגמל. 

בעצם, המשקיעים הופכים להיות מלווים באמצעות החברה ומקבלים כמעט את מלא הריבית שהלווה משלם עבור ההלוואה. ניתן להתאים את רמת סיכון הלוואות לפי הדירוגים.

פלטפורמות ההלוואות החברתיות

 החלו לפעול רק לפני כעשור, אבל לפי תחזית שפרסם מורגן סטנלי הן עשויות להגיע ל-10% משוק האשראי הצרכני בארה"ב בשנת 2025. קצב הצמיחה שלהן בשנים האחרונות היה חד, ובמדינות רבות מדובר בצמיחה תלת-ספרתית. בסין, לדוגמה, שוק ההלוואות הזה כבר חצה את רף ה-50 מיליארד דולר. בריטניה גם היא הפכה מעצמה בתחום ונכון ל-2015 היו בה 65 פלטפורמות מימון. המרכזית שבהן היא זופה, שכבר העניקה הלוואות של כ-2 מיליארד ליש"ט.

בישראל ישנם כ 3-4 שחקנים בענף (הבנקים וחברות האשראי לא יוכלו להיכנס לתחום ה-P2P למשך שלוש שנים מיום תחולת החוק בכדי לעודד תחרות) כיום סה"כ עם תיק אשראי שלא יותר ממיליארדים בודדים.

בעקבות התקנות והחוק שיצא בפברואר 2018, הבנקים בישראל יחויבו לעבוד עם הפלטפורמות ולאפשר להן לפתוח חשבון בנק לצורך ניהול פעילות ההלוואות, רשות שוק ההון ניתנו במסגרת החוק גם סמכויות לקביעת נושאים נוספים כמו מהי הרמה מזערית לפיזור האשראי בין המלווים, חובת דיווח כלפי המלווים, אופן העברת החזרי האשראי, הגבלת יכולת מנהל הפלטפורמה לקבל מלווים חדשים במצב שבו יש עודף היצע של אשראי לעומת הביקוש, ומגבלות להיקף הכספים שניתן יהיה לקבל ממוסדיים, שכבר החלו להיכנס כשותפים בניהול חלק מהפלטפורמות וכמו כן אפשרות לתת הלוואות גם בתחום המשכנתאות בנוסף לבנקים. אולי יעניין אתכם גם לבצע איתור כספים אבודים.

הסיכון הגלום הינו אי יכולת החזר של הלווים (כמו שבמניות הסיכון הינה ירידה בשווי הנכסים).
כחלק מדרישות הרגולציה הם נדרשים לפרסם באתר את אחוז הפיגורים במערכת-שזה סך הכספים שלא מוחזרים על ידי הלווים .

יתרון משמעותי בהשקעה זו: מס על הרווחים 15% בלבד ולא 25% כמו בשוק ההון. בחברות המשקיעות בארץ ומדובר על רווח שקלי.

הלוואות חברתיות