ביטוח אובדן כושר עבודה חשובאובדן כושר עבודה במיוחד למי שמתפרנס מיגיע כפיו ופחות חשוב למי שחי מקצבה או מהכנסה שאינה נובעת מעבודה כמו רווחי הון או שכר דירה. אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% ומעלה לרוב נחשב כאובדן כושר עבודה מלא. מדובר בביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד לתקופה ממושכת את כושר עבודתו, עקב מחלה, תאונה וכדומה. הגמלה באה להחליף את ההכנסה מעבודה שיש למבוטח, ולכן נקבעת בדרך כלל בהתאם להכנסה זו.

דילוג לתוכן