ביטוח דירה נועד למקרה של גנבה, אסון או נזק כלשהו שיכול לפגוע ברכושכם.

בפוליסות ביטוח הדירה ישנם מספר מוצרים:  ביטוח מבנה, ביטוח תכולת כאשר על ביטוח המבנה ניתן להוסיף כיסוי צנרת ונזקי מים וכיסוי מפני נזק מרעידת אדמה.

ביטוח מבנה מכסה את הנזקים שעלולים להיגרם למבנה (קירות, רצפה, תקרה, גג, דלתות, חלונות וכו') וכן לחלקים הצמודים למבנה (מרפסות, מחסן, צנרת, מתקני הסקה, מערכות סולריות, מתקני טלפון וחשמל, שערים, גדרות וכו') ומכסה מפני מגוון גדול של סיכונים כדוגמת: שריפה, ברק, התפוצצות, נזקי סערה, שיטפון ממקור מים חיצוני ועוד.

הכיסוי בביטוח תכולה לדירה כולל מגוון גדול של סיכונים: פריצה, גנבה  שוד, שריפה, שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, ברקים, רעמים, סערות, התפוצצויות, פגיעות בזדון, אחריות כלפי צד שלישי ועוד.

כחלק מביטוח הדירה מומלץ מאוד לרכוש כיסויים והרחבות לצנרת ונזקי מים וביטוח מפני זנק למבנה מרעידת אדמה.

דילוג לתוכן