ביטוח וסיכונים

ביטוח הוא אמצעי חוקי וכלכלי המיועד לחלק בין הרבים את הנזקים העלולים ליפול למעמסה של היחיד. בהיבט הכלכלי מטרת הביטוח היא לספק הגנה מפני היבטים כספיים של אי וודאות (סיכון). 

ביטוח מאפשר לנהל סיכונים באמצעות גידור. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לקרות נזק או לאי קרות נזק שיכול להביא הפסד בלבד, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות מקרה הביטוח. 

ביטוח חיים בא להגן מפני הסיכון של אובדן היכולת להתפרנס ובהתאם לכך, ההטבה הכספית למבוטח משולמת כאשר קורה אחד מהמקרים הבאים: מות המבוטח, הגעת המבוטח לגיל שנקבע בפוליסה, הפיכת המבוטח לנכה. 

ביטוח בריאות הוא ביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטיפול רפואי. המבוטח משלם סכום נמוך יחסית, תמורת תשלום עבור הוצאות רפואיות בעת הצורך.

דילוג לתוכן