ביטוח למקרה מוות/ריסק

 

ביטוח המבטח את הגרוע מכל. ביטוח ריסק

אירוע כזה יכול לקרות ולכן חשוב מאוד להיות מבוטחים בכדי לדאוג להמשך עתיד למשפחתך.

בקרות האירוע, לסביבה הקרובה יש התמודדויות רבות המתבטאות בקושי פרנסה קיומי ועתידי, חובות, התחייבויות, הבטחת עתיד טוב למשפחה.

ביטוח למקרה מוות נועד להבטיח תמיכה כלכלית לסביבה הקרובה לאחר הגרוע מכל.

את הפיצוי ניתן לקבל כסכום חד פעמי או בתשלומים. 

ביטוח זה מבטח מוות מכל סיבה, למעט התאבדות המבוטח בשנה הראשונה לפוליסה או שמותו של המבוטח נגרם ע"י אחד מהמוטבים. 

בקביעת סכום הביטוח יש לקחת בחשבון את רמת החיים, הכנסת המבוטח, צרכים משפחתיים וכו.

דילוג לתוכן