ביטוח מחלות קשות

 

ביטוח מחלות קשות המפצה אתביטוח מחלות קשות המבוטח בעת גילוי מחלה קשה המצויה בתנאי הפוליסה.

במקרה של מחלה קשה, קופת החולים ושב'ן מכסים רק את ההוצאות הטיפול הרפואי אולם מחלות מסוימות יכולות לגרום לאבדן פרנסה עקב אי יכולת לעבוד או להוצאות רבות, כגון: התאמת הבית ע"פ הצרכים החדשים וכו'.

במרבית המקרים מוגבל סכום ביטוח מחלות קשות בסכום של עד מאות אלפי שקלים.

ביטוח תרופות מחוץ לסל

מדי יום אנו עדים למצבים בהם חולים רבים נזקקים לתרופות מצילות ו/או מאריכות חיים, שעלותן אלפי שקלים בחודש ואשר אינן ממומנות באמצעות סל הבריאות הציבורי.

ביטוח תרופות שמחוץ לסל הבריאות הוא ביטוח לתרופות מצילות או מאריכות חיים שאינן כלולות בסל התרופות.

תמורת סכום קטן בכל חודש, תבטיח לעצמך את קבלתן של תרופות אלו, בעת הצורך ועתה גם בתנאים מיוחדים.

ביטוח זה בחלק מהמקרים מוגבל לסכומי ביטוח ולסוגי תרופות.

דילוג לתוכן