ביטוח מנהלים

 

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. 

אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה. בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אבדן כושר עבודה.

את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.

ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח'. 

היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.

כך לדוגמה אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.

בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אבדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.

הידעת?

– ניתן ע"פ התקנות לנייד בין קרנות הפנסיה החדשות השונות.

– כללי הפקדת הכספים לקופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים זהים.

– ע"פ תקנות משרד האוצר ניתן לקחת הלוואת מביטוח מנהלים, ובתנאים שמשתנים בין החברות.

דילוג לתוכן