ביטוח משכנתא

אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך קבלת ההלוואה הוא שלב הביטוח. לצורך השלמת תהליך קבלת המשכנתא הינכם נדרשים לרכוש ביטוח חיים וביטוח מבנה .

מטרת ביטוח חיי הלווים הינה לצורך סילוק יתרת ההלוואה במקרה של חו"ח פטירת אחד הלווים המבוטחים. הביטוח צריך להיות לפחות בגובה סכום ההלוואה ותקופת הביטוח צריכה להתאים לנתוני ההלוואה. הבנק צריך להיקבע כמוטב בלתי חוזר לקבלת תגמולי הביטוח. 

ביטוח משכנתא

לתשומת לבכם: לשם עריכת ביטוח חיים יתכן ותדרשו לבצע בדיקות רפואיות.  

ביטוח הנכס המשועבד – לצורך הבטחת שלמותו ותקינותו של הנכס. ביטוח מבנה צריך לכלול כיסוי בגין רעידת אדמה,סיכוני מים ונוזלים אחרים. הבנק צריך להקבע כמוטב בלתי חוזר לקבלת תגמולי הביטוח.

הפוליסות צריכות להיות מקוריות ולכלול סעיף של התחיבות להודעה מראש 30 יום לפני ביטול הפוליסה. יש לשמור על פוליסות תקפות למשך כל תקופת ההלוואה.

דילוג לתוכן