ביטוח סיעודי

 

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה לאדם הנמצא במצב שאינו מאפשר לו לבצע פעולות יומיומיות חיוניות. 

סיכון חשוב שאנשים צריכים לחשב לעתיד הינו הסיכון להיות חולה סיעודי, מצב שיכול להתקיים בגיל מבוגר אך גם בגילאים צעירים עקב מקרים בלתי צפויים.

הגדרת חולה סיעודי ע"פ אתר המפקח על הביטוח: "חולה סיעודי הוא אדם שאינו יכול לעשות בעצמו חלק מפעולות היום-יום ועל-כן נזקק לעזרה ולהשגחה. פעולות אלה כוללות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, ללכת, לשלוט בצרכים ולהשתמש בשירותים. אדם שהוא תשוש נפש הזקוק להשגחה (למשל חולה אלצהיימר) נחשב גם הוא לחולה סיעודי"

מבוטח ייחשב כבעל צורך סיעודי אם כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו 2 פעולות הנ"ל מתוך 6 כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים , או לפחות 3 פעולות מתוך 6 הנ"ל.

האחריות העיקרית וההוצאות הרבות שיש במקרה כזה נופל כנטל על המשפחה ובמקרים מסוימים חולה כזה חייב להיות או מומלץ שיהיה במוסד סיעודי שעלויותיו מאמירות.

מקרים אלו לצערנו, יכול להיגרם בכל גיל. חשוב לציין כי גיל הכניסה לביטוח זה הינו חשוב.

דילוג לתוכן