ביטוח פיצוי למקרה נכות עקב תאונה

 

מקרה של נכות עלול להיגרם מתאונה. הנפגע נאלץ להתמודד לעיתים עם מציאות כלכלית קשה בשל השילוב של הוצאות רפואיות גדולות, אובדן כושר עבודה, הוצאות שיקום והתאמת החיים למוגבלות החדשה.

הביטוח מבטיח לך קבלת סכום כסף בסכום ידוע ומוסכם מראש בתשלום חד פעמי במקרה של פגיעה בתאונה הגורמת לנכות קבועה.

הביטוח מכסה מקרים מסוימים של נכות מלאה או חלקית. במקרה שהמבוטח נפגע בתאונה, הוא יהיה זכאי לתשלום חד-פעמי מהגוף המבטח, על פי אחוזי הנכות לצמיתות שנקבעו לו.

 

דילוג לתוכן