ביטוח רכב חובה
פוליסת ביטוח חובה לרכב מבית מכסה מקרה ביטוחי של תאונת דרכים שבה היה מעורב הרכב המבוטח ונגרם נזק גוף לנהג הרכב, נוסעי הרכב ולהולכי הרגל אשר נפגעו כתוצאה מהשימוש ברכב.

פוליסת ביטוח חובה, הינה פוליסה תקנית שהוגדרה על ידי המפקח על הביטוח.

כל כלי רכב מנועי מחויב בביטוח חובה.

ביטוח רכב מקיף

ביטוח רכב מקיף נותן כיסוי ביטוחי לרכב הניזוק מ: התנגשות/התהפכות, גנבה, אש, נזק בזדון, שיטפון ועוד.

ביטוח מקיף לרכב ניתן להרחבה בתוספת פרמיה בהתאם לכיסויים וההרחבות הקיימים בפוליסה.

הביטוח כולל בתוכו גם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, במידה ובעת קרות מקרה הביטוח פגע רכב המבוטח ברכושו של צד שלישי.

ביטוח צד שלישי לרכב

ביטוח צד ג' הינו ביטוח רכוש, המכסה נזקים שנגרמו לרכושו של צד ג' עקב פגיעת רכב המבוטח, ביטוח זה אינו מכסה נזק עצמי אשר נגרם לרכב המבוטח בפוליסה בעת קרות מקרה הביטוח.

ביטוח זה מתאים בעיקר לרכבים בעלי "שווי שוק" נמוך, ואין כדאיות לבטחם בביטוח מקיף. 

דילוג לתוכן