גיוס חוב לחברות יכול להתבצע באמצעות הבורסה בדרך של הנפקת אגרות חוב.

גיוס חוב

יחד עם זאת ישנן חברות אשר מעדיפות משיקולים רבים שלא לגייס חוב באמצעות הבורסה אלא דרך הבנקים ו/או באשראי חוץ בנקאיות, במסגרת הלוואות חוץ בנקאיות ישנם היום פלטפורמות אשר הציבור יכול להשתתף באמצעותן בסיוע בגיוס החוב לחברות ובמסגרת זו לקבל בד"כ ריבית גבוהה מאשר היה מקבל במערכת הבנקאית.

חשוב לציין כי במתן אשראי לגוף מסוים קיים הסיכון כי החוב לא יחזור ולכן חייב לבחון לעומק את הגוף המגייס בכדי לאמוד את יכולת החזר החוב שלו. אנו משווקים גופים/בתי השקעות המבצעות חיתום להשקעות בשוק האשראי. ניתן להשקיע בגיוסי חוב למטרות שונות, בין היתר נדלן יזמי, פרטי ואף בתחומים שונים ומגוונים. חלק מההשקעות מחזירות ריבית חודשית וחלק מחזירות קרן וריבית בכל חודש. השקעה מסוג זה לרוב נחשבת כהכנסה מריבית (השקעות שקליות בארץ) ובכך נהנות ממס נמוך של כ 15% בלבד ובהחזר ריבית במטח ממס של 25%.

חלק מהפרמטרים לכניסה להשקעה מסוג זה: 

  • בטחון בהשקעה – בטחונות ושעבודים ראויים.
  • פיקוח ושקיפות – מי מפקח על הקרן/חברה/שותפות והאם היא פועלת ע"פ רגולציה.
  • מוניטין החברה

בישראל מפוזרות מגוון קרנות המציעות השקעה בתחום הנדלן בתחומים:

התחדשות עירונית הכוללת תמא 38, פינוי ובינוי, קרנות המציעות חוב בכיר בהשקעות נדלן ייזמיות ו/או בתחום המסחר/משרדים. בחלק מקרנות אלה ניתן להשקיע גם באמצעות תשקיף ציבורי. הגישה להשקעות מסוג זה רלוונטיות למשקיע בעל סכומים בדר"כ מעל 150,000 ש"ח  ופותחת למשקיע גישה לתחום מימון הנדלן בישראל באמצעות פיזור בין מגוון פרוייקטים בנדלן ומגובים בבטוחונות.

חשוב להיכנס להשקעה מסוג זה בחברות שמבצעות איתור וסינון פרוייקטים יחד עם בדיקת נאותות מקיפה. כמו כן חשוב לבחון גם את אופן בחירת הקבלנים/יזמים עי החברה/הקרן והאם העסקה הינה לפני ו/או אחרי היתר בניה חשוב לבחון ולבדוק האם הבטחונות כוללים שעבודים / הערות אזהרה / ערבויות ועוד.

בחלק מהשקעות אלו ניתן אף לקבל את הריבית חודש בחודשו ובכך לייצר הכנסה פאסיבית. בנוסף ניתן להשקיע בחוב בחול (בעיקר ארה"ב) באמצעות חברות הביטוח הגדולות ביותר בישראל. לדוגמה, השקעות בחוב בכיר עם מודל טכנולוגי אנליטי לזיהוי אזורים מועדפים בעיקר בתחום המגורים הכוללות פיזור גאוגרפי רחב. גם כן הנכס יכול להיות משועבד ומשמש כבטוחה להלוואה יחד עם גורם נוסף שהוא ההון העצמי שהשקיע היזם אשר מגן על המלווה ומשמש כ"כרית בטחון".

ישנן קרנות שניתן להשקיע בהם לצד משקיעים מוסדיים גדולים ומוכרים כדוגמת קרנות פנסיה, חברות ביטוח, משקיעים כשירים וכו. הבטוחות הן הדבר המרכזי ויכולות לכלול: שיעבוד ראשון ויחיד על הנכס, אישור הרשויות על כשירות החברה, ביטוח רישום בטאבו, יחד חוס לערך נכס לפני ולאחר בניה. כמו כן, בחינת היזמים יכולה להיות מאוד גבוה עם בדיקות רגע גבוהות של הלווה כולל דרישת ניסיון יזמי גבוה.

השקעות חוב בחול:

כחלק מפיזור ההשקעות, ניתן להשקיע בחוב במט"ח. גם בהשקעות בחו"ל, חשוב מאוד לוודא מה סגמנט החוב.

בתחום הנדלן, ניתן להיכנס לתחום החוב במרכזים מסחריים, נדלן למגורים – יזמי ו/או להשכרה ובפרוייקטי תשתיות. לרוב ההשקעה המינימאלית הינה החל מ 100,000$ וטווח הזמן לפחות ל 3 שנים ויכול להגיע עד 7 שנים.

בשנים האחרונות, חברות הביטוח פתחו קרנות המתמחות בסגמנט זה וניתן להשקיע בצורה ישירה וגם בקופת גמל באמצעות IRA.

אנו משווקים חברות וקרנות רבות בתחום חוב נדלן בארץ ובחול ובכך יכולים לספק פתרון לכספים ההוניים הכוללת פיזור בין חברות עם סגמנטים שונים. בנוסף, לרשותנו השקעות ייחודיות, השקעות אלטרנטיביות למשקיעים כשירים.

 

לחצו על הכתבה למידע נוסף

דילוג לתוכן