מרצה: ישראל עטיה

בהרצאה למדנו על חלוקת ההשקעות

נדל"ן

יזמות
נכס מניב

אלטרנטיבי

הלוואות חברתיות
קרנות חוב/אקוויטי
נדל"ן יזמי/מניב
קרנות השקעה משקיעים כשירים
סטארטאפים

פיננסי ופנסיוני

קופות גמל
נכס מניב
(תיקון 190/קופת גמל להשקעה), השתלמות
קופות גמל להשקעה
פוליסות חיסכון
תיקי השקעות: תיק מנוהל/מיועץ/מסחר עצמאי
קרנות גידור

נכיר את עולם ההשקעות וחיסכון בבנקים, חברות ביטוח ובתי ההשקעות בישראל ובחו"ל. הבדלי מיסוי, נזילות, בחירת אפיקי השקעה ועמלות. איך בוחרים מסלול השקעה ו/או חיסכון ע"פ מאפייני משק הבית ו/או צורך או ייעוד ספציפי לטווח קצר/בינוני/ארוך, עם אפשרויות משיכה/הכנסה קבועה ומשתנה לאורך תקופת ההשקעה. בנוסף, היכרות עם עולם ההשקעות הפחות מוכר, השקעות וחיסכון בעולם החוץ בנקאי שאינו בשוק ההון, השקעות באמצעות קרנות השקעה אלטרנטיביות בעולמות הנדל"ן, אשראי, הלוואות חברתיות.

כל זאת על מנת להגדיל את ההכנסה של משק הבית בהווה ובעתיד

הרחבנו על הפרמטרים לבחינת השקעה:

ירושה

פיזור

עלויות

נזילות

מיסוי

ניתן ללחוץ ולקרוא לעומק על המוצרים והנושאים שהוצגו בהרצאה


המלצתנו הינה לבצע תהליך של תכנון פיננסי  על מנת לקבל מידע מלא על המוצרים הפיננסים, הפנסיונים, הלוואות וביטוחים שברשותכם.

בתהליך זה ניתן לקבל ערכים כלכליים רבים !

בשילוב נכון של המוצרים הפיננסים והפנסיונים, ניתן לקבל הטבות מיסוי (לעיתים תלויי גיל) ולהוזיל עלויות מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

בנוסף, ניתן לחסוך ולהשקיע במוצרים חכמים שבאמצעותם ניתן לבצע משיכות קבועות באמצעות "אנונה" או משיכת הריבית/הרווח שמצטבר וכך להגדיל את ההכנסות הפאסיביות של משק הבית.

ניתן לשלב גם השקעות אלטרנטיביות בארץ ובחול ולהכנות מהכנסות שכ"ד ו/או באמצעות ריבית על החוב ו/או אקוויטי ובכך לבצע גם פיזור השקעות בחול וקבלת הכנסה במט"ח.

למי שלא קיים הון קיים שבאמצעותו ניתן להגדיל את ההכנסות, ניתן לבצע שעבוד על נכס קיים, כדוגמת "משכנתא הפוכה" ובכך לבצע הכנסות חודשיות ו/או קבלת סכום ח"פ .

אייטמים

כתבות ופרסומים מאתרים שונים

שלח לנו אימייל

service@finance-center.co.il

דילוג לתוכן