דרך נוספת לפזר הון פנוי להשקעות בשאיפה לייצר תשואה ריאלית חיובית ללא קורלציה ישירה לשוק ההון ותוך הפחתת התנודתיות ומתוך צורך למקסם תשואה.

אחד מאפיקי ההשקעה שהתפתחו בעשורים האחרונים הוא תחום הלוואות חברתיות.  הלוואות בין עמית לעמית (peer to peer) שצובר תאוצה לאור המגמות המתפתחות בעולם ובעיקר בארה"ב.

ניתן להיכנס להשקה זו באמצעות חלק מבתי ההשקעות הגדולים בישראל שזיהו את הפוטנציאל להשקעה בשוק האשראי הצרכני בפיזור רחב בארה"ב, זאת באמצעות פלטפורמות P2P דיגיטליות מובילות.

קרנות אלו מאפשרת למשקיעים ישראלים גישה להשקעה בעלת פוטנציאל אטרקטיבי באמצעות השקעה בתיק אשראי חוץ בנקאי מגוון בתחום ה-Consumer Credit בארה״ב.

P2P החלו לפעול רק לפני כעשור, אבל לפי תחזית שפרסם מורגן סטנלי הן עשויות להגיע ל-10% משוק האשראי הצרכני בארה"ב בשנת 2025.

בסין, לדוגמה, שוק ההלוואות הזה כבר חצה את רף ה-50 מיליארד דולר. בריטניה גם היא הפכה מעצמה בתחום ונכון ל-2015 היו בה 65 פלטפורמות מימון.

בארה"ב מרבית ההלוואות מועמדות על-ידי הבנקים הגדולים ומרבית האשראי הצרכני מועמד על-ידי חברות כרטיסי האשראי המובילות.

סך האשראי הצרכני בארה"ב נכון לדצמבר 2018 עמד על כ- 44.4 טריליון דולר ללא משכנתאות.

שיעור הריבית הממוצע על אשראי צרכני בכרטיסי אשראי נע בשנים האחרונות בין12%-14%. מאמצע שנת 2016 החלה מגמת של עלייה בריבית על כרטיסי האשראי משפל של כ – 12% בשנים 2012-2014 לרמה של כ – 15% בתום 2018.

תרשים המתאר את התפתחות תיק האשראי
הצרכני לאורך השנים עד דצמבר 2018:

שיעור הריבית אותו ישלם לווה בארה"ב נקבע בהתבסס על דירוג האשראי של הלווה הספציפי אשר נקבע בידי לשכת האשראי.

תחום דירוג האשראי בארה"ב נשלט בידי שלוש לשכות אשראי מרכזיות העושות שימוש בדירוג אשראי אחיד – דירוג FICO.
מטרתו של דירוג האשראי היא לשקף את הסיכון לחדלות פירעון, באופן שככל שהדירוג גבוה יותר, סיכויי חדלות הפירעון נמוכים יותר.

 מערכת דירוג ציון אשראי Credit Score בונה בסופו של דבר ציון אשראי. הציון נע בין 300-850 אלו הפרמטרים לבניית ציון האשראי:

הלוואות חברתיות-השקעה דולרית - ציון אשראי

ניתן לקבל אשראי בארהב באמצעות זירת מפגש בין מלווים ללווים – פלטפורמות אינטרנטיות שם עלויות אשראי זולות יותר בהשוואה לעלויות האשראי הבנקאי או האשראי המוסדי החוץ-בנקאי.על פי רוב, פלטפורמות מקוונות מסוג זה מאפשרות גישה להלוואות בסכומים נמוכים יחסית גם בריבית קבועה.

אנו משווקים קרנות באמצעות בתי ההשקעות המובילים בישראל המשקיעות בתחום P2P בארהב גם באמצעות זירות שונות, חלקם מונגשים ללקוחות כשירים בלבד וחלקם לכלל האוכלוסיה עם רף מינימאלי להשקעה ע"ס 50,000$.

בהשקעה זו, ערך ההשקעה הוא דולרי ולכן ניתן להנות מפוטנציאל התשואה הגלום בערך ההשקעה ובשינוי המטבע. בהשקעה זו ניתן לגוון את תיק הנכסים הכולל עם פוטנציאל השקעה ללא קורלציה לשוק ההון .

חלק מהמידע הקיים בדף זה הינו מתשקיפים ודוחות שמפורסמים במערכת מגנא של קרן P2P הלמן אלדובי 550268627

דילוג לתוכן