כללי ותקרות הפקדה

להלן עדכון לשנת 2019 בדבר תקרות הפקדה, סכומי הפטורים, הניכויים והזיכויים:

עמית עצמאי זכאי לזיכוי ממס נוסף בשיעור 0.5% אם לא היה זכאי להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. תוספת הזיכוי ממס מתייחסת להכנסה מעסק או ממשלח יד בלבד. אין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ מס המתחשב בצרכיו של כל אדם. ט.ל.ח

דילוג לתוכן