הטבות מס שחייבים להכיר במוצרים פנסיונים ופיננסים לשנת 2023

משקיעים רבים חוסכים במוצרים פיננסים ופנסיונים לטובת רווחים עתידיים אשר יגדילו את חסכונותיהם במטרה ליהנות מהם בעתיד, או בהווה באמצעות הכנסות פאסיביות. חלק משיקולי החיסכון וההשקעה הינם סגמנט ההשקעה, תקופת ההשקעה, עלויות ודמי ניהול וכמובן הטבות מס.

הטבות המס יכולות להיות במס רווח הון או הטבות במס ההכנסה של העובד השכיר או העצמאי, כדוגמת זיכוי מס או ניכוי מס וכיוצ"ב.

  • ניכוי: משמעותו של ניכוי הוא שהסכום שמוכר לצורך ניכוי מופחת מגובה ההכנסה החייבת במס, כך שהשכר ממנו יחשבו את המס יהיה נמוך יותר.
  • זיכוי: זיכוי הוא הטבה שמקטינה את גובה המס שעל העובד לשלם, כאשר מתוך המס שחושב מפחיתים את גובה הזיכוי .

תשומת לב – על מנת לקבל חלק מההטבות, יש לפנות לרשות המיסים ולמלא דוחות רלוונטיים.

על ידי תהליך תכנון פיננסי ניתן לקבל מידע ופירוט אודות הטבות המס המגיעות לכם כחוק שהן שמשתנות בין שכיר או עצמאי.

הטבות מס – שכירים ועצמאיים

במאמר זה ריכזנו מספר הטבות מס רלוונטיים במוצרים כדוגמת קרן השתלמות, קופת גמל, פוליסות חיסכון בחברות ביטוח, השקעות אלטרנטיביות כהלוואות חברתיות וכו'.

קרנות השתלמות

עצמאיים

תקרת ההכנסה הקובעת היא 283,905 ₪

תקרת ההפקדה לפטור ממס על רווחי הון 19,920 ₪

הטבת המס המקסימאלית מחושבת לפי    283,905   X4.5% X המס השולי

שכירים

תקרת ההכנסה החודשית 15,712 ₪

הפקדות עובד 2.5%, הפקדות מעסיק 7.5% = ע"פ התקרה הנ"ל, עד הפרשות חודשיות של 1,571 ₪  לא יהיה מס רווח הון.

 

פנסיה וגמל

עצמאיים

סכום ההפקדה למי שלא מנצל הוצאה לאכ"ע  ß

סכום הפקדה של 16% ועד תקרת הכנסה שנתית של 225,600 ₪.

זיכוי 5% עד תקרת ההכנסה . הטבת הזיכוי הינה 35% .

ניכוי 11% עד תקרת ההכנסה. הטבת הניכוי הינה לפי המס השולי.

סה"כ ההטבה המקסימאלית בסעיף זה יכולה להגיע לכ 15,000 ₪ לשנה.

שכירים 

תקרת הכנסה הינה 9,400 ₪

9,400 * שיעור ההפקדה (6%-7%)

שיעור הזיכוי הינו 35%.

סכום הזיכוי יהיה כ 200 ש"ח לחודש.

תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה חדשה (20.5% מפעמיים שכר ממבוצע במשק) = 4,866 ₪ בחודש.

הפרשות המעביד:

אחוז ההפרשות המקסימאלי הינו 7.5%

תקרת ההפקדה הינה עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק = 11,870 ₪  X 2.5 = ₪ 29,675 .

תקרת ההפקדה לפיצויים ( אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת ההפקדה) = 39,300 שח

 

הטבות מס לפי סוגי השקעה

קופות גמל להשקעה

תקרת הפקדה מקסימלית 76,449 ש״ח.

לחצו בכדי לקבל מידע מלא ומפורט אודות קופת גמל להשקעה.

 

קופות גמל ע"פ IRA

הסכום הקובע סכום הקצבה המזערי (4,850 ₪) X מכפיל המרה להון (180) X 1.65 =1,440,450  

תקרת ההפקדה הינה: הסכום הקובע X 4 = 5,761,800 

 

השקעות בפוליסות חיסכון או בהלוואות חברתיות תקנה 125 ד/ה לפקודת המס :

בהתאם ל"סעיף 125 ד" לפקודת מס הכנסה, יחיד או זוג אשר בבעלותם פוליסת חיסכון המושקעת בשוק ההון, או הכנסות מריבית כדוגמת הלוואות חברתיות ו/או פיקדונות בנקאיים יוכלו להנות בהטבה מס רווח הון.

בהכנסות מריבית כדוגמת הלוואות חברתיות ו/או פיקדונות בנקאיים המס הינו 15%.

בהכנסות מפוליסות חיסכון המשקיעות בשוק ההון המס הינו 25%.

מי שזכאים להטבות נוספות הינם:

  • אדם אשר הוא, או בת זוגו, הגיעו לגיל פרישה ונולדו לפני 1/1/1949 זכאים להטבת מס יחיד.
  • שני בני הזוג שהגיעו לגיל פרישה ונולדו לפני 1/1/1949 זכאים להטבה זוגית.
  • הזכאות הינה לאותה שנה קלנדרית, בהתאם לתקרות לשנה זו, ואינה נצברת או ניתנת להעברה לשנה אחרת.
  • הטבת המס ליחיד הינה 14,520 ₪, משמע ההחזר המקסימאלי הינו 3,630 ₪.
  • הטבת המס הזוגית הינה 17,760 ₪, משמע ההחזר המקסימאלי הינו 4,440 ₪.

תשומת לב, על מנת לקבל את ההטבה בפוליסות החיסכון בחברות הביטוח, יש לבצע פדיון רעיוני ולאחר מכן, פניה לרשות המיסים.

לחצו בכדי לקרוא מידע נוסף במאמר של המרכז לתכנון פיננסי "הטבות מס בחסכונות והשקעות בשוק ההון"

בהשקעות כמלווים/משקיעים בהשקעות אלטרנטיביות כדוגמת הלוואות חברתיות או השקעות חוב בנדל"ן, יש לפנות עם אישור המס ששולם לרשויות המיסים ולמלא דוח רלוונטי.

בסרטון מטה, ששודר באייטם בתכנית הבוקר ברשת 13,  ישראל עטיה מהמרכז לתכנון פיננסי, מסביר על חלק מהטבות המס :

תוכלו לפנות אלינו ולקבל פרטים מלאים אודות ההבדלים והכדאיות להשקעה וזאת על ידי תכנון פיננסי מלא והוליסטי שכולל התייחסות למאפיינים ולצרכים האישיים שלכם.

המידע המובא בדף זה, הינו לצרכי שירות בלבד ואין לראות בנתונים הנ"ל תחליף ו/או חלק מייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכייעוץ אישי התואם לצרכי הלקוח.

אין לראות בנתונים המופיעים בדף זה כסקירה ממצה של הוראות ההסדר התחיקתי. תיאום המס הינו מול רשויות המס בלבד. ט.ל.ח

דילוג לתוכן