כללי משיכת כספים

כללי משיכת כספים מקופת גמל וקרן השתלמות כללי משיכה מקופות גמל במעמד שכיר

 להלן כללי משיכה כספים מקופת גמל הונית במעמד שכיר -בהתקיים אחד התנאים שלהלן:

  1. בהגיע החוסך לגיל 60 ובוותק של 5 שנים לפחות.
  2.  במידה ואין לחוסך ולבן/בת זוגו הכנסה מזערית.
  3.  במידה ויש לחוסך או לקרובו הוצאות רפואיות, למעט הוצאות טיפול בשיניים. 
  4.  במידה ונקבעה נכות של 75% לפחות לחוסך או לקרובו לאחר שהיה לעמית בקופ"ג.
  5.  לאחר פטירתו – לזכאים .

ולגבי כספים שהופקדו עד ה- 01/01/2005 ניתן למשוך גם בהתקיים אחד התנאים שלהלן:

א. בהגיע החוסך לגיל 60 ופרש מעבודה או צמצם עבודתו בשיעור 50% לפחות.

ב. אם פרש ממקום עבודה ולא החל לעבוד תוך 6 חודשים מיום הפרישה , או שהחל לעבוד אצל

מעסיק שלא משלם עבורו לקופ"ג או לקצבה ועברו 13 חודשים מתחילת עבודתו.

ע"פ תקנות משרד האוצר ניתן לקחת הלוואת מקופת גמל, ובתנאים שמשתנים בין החברות.

פרטים בדף 'הלוואות'.

כללי משיכה מקופות גמל במעמד עצמאי

להלן כללי משיכה מקופ"ג הונית במעמד עצמאי – בהתקיים אחד מהתנאים שלהלן:

בהתקיים אחד מהתנאים 2 – 5 המפורטים בכללי המשיכה מקופ"ג הונית במעמד שכיר.

לגבי כספים שהופקדו עד ה – 31/12/2005 גם בהתקיים אחד התנאים שלהלן:

א. אם עברו 15 שנים לפחות מיום שהחל להפקיד.

ב. אם הגיע לגיל 60 ועברו לפחות 5 שנים מיום שהחל להפקיד.

מה – 01/01/2008 – בוטלה האפשרות להפקיד לקופ"ג הונית.

ע"פ תקנות משרד האוצר ניתן לקחת הלוואת מקופת גמל, ובתנאים שמשתנים בין החברות. פרטים בדף 'הלוואות'.

דילוג לתוכן