יעוץ פנסיוני הינו תהליך של מתן יעוץ אובייקטיבי לאדם בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלו, באמצעות קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות שונות. הייעוץ הפנסיוני מתמקד ביצירת תמהיל מוצרי החיסכון האופטימלי עבור החוסך בהתאם למאפייניו האישיים והמשפחתיים, צרכיו והעדפותיו, תוך התייחסות לנושאי תמהיל השקעות, מאפייני סיכון, עלויות, מיסוי, כיסויים ביטוחיים ועוד.

תכנון פנסיוני או יעוץ פנסיוני נועדו כדי לסייע לך להתאים את מבנה החיסכון הפנסיוני לצרכים שלך ושל משפחתך, להתאים את גובה הכיסוי הביטוחי ולנצל את הטבות המס בחיסכון הפנסיוני.

הפקדה לחיסכון הפנסיוני היא חובה הן לשכיר והן לעצמאי וההפקדה מקנה כיסוי ביטוחי ומעניקה הטבות מס.
בשנים האחרונות החלו רפורמות חשובות בחיסכון הפנסיוני, דמי הניהול ירדו ונוספו מכשירי חיסכון פנסיוני חדשים.

החיסכון לפנסיה בישראל הוא בגדר חובה על פי חוק – לשכירים החל משנת 2008, ולעצמאים החל מ-2017. חובת הפרשה לביטוח פנסיוני חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה. החוק מחייב כל מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני (תגמולים ופיצויים) המתבצע באמצעות הפרשות גם של העובד וגם של המעסיק לביטוח הפנסיוני של העובד.

 

פנסיוני

 

 

דילוג לתוכן