קופת גמל

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך. בעבר קופות אלו נוהלו בעיקר בבנקים ובעקבות וועדת בכר נמכרו לחברות הביטוח ובתי ההשקעות.
 
כחלק מרצון המדינה לעודד הפקדות וחיסכון במוצרים פנסיונים ניתנות הטבות מס למבצעים הפקדות למוצרים פנסיונים בכפוף לתקרות.
הפקדות שבוצעו בקופות גמל עד לסוף שנת 2007 וימשכו בהתאם לתקנות יהיו פטורים ממס רווח הון.
החל משנת 2008 בעקבות תיקון 3 מוצר זה הפך לקופה לקצבה שאינה משלמת וכל סכום שיופקד החל משנת 2008 יהיה ניתן למשיכה בדרך של קצבה בלבד.
 
כספי קופת הגמל של העמית מושקעים בשוק ההון – ישנן קופות כלליות, קופות מוטות לאפיק מסויים (מנייתי, אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני, טווח קצר, חו"ל, מט"ח), ניתן לשלב בין מסלולי ההשקעה.
 
כיום יש מגוון מסלולים לכל ""מצב שוק"" ולכן יש צורך להגדיר את רמת הסיכון המבוקשת ע"פ צרכי הלקוח.  ישנם שני סוגי עמיתים:
 
עמית שכיר הינו עמית שמבצע הפקדות ביחד עם מעסיקו.
עמית עצמאי הינו עמית שמבצע הפקדות באופן עצמאי, גם אדם שכיר יכול לבצע הפקדות כעמית עצמאי.
 
הידעת? 
– ניתן ע"פ התקנות לנייד בין קופות הגמל השונות.
– כללי הפקדת הכספים לקופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים זהים.
– ע"פ תקנות משרד האוצר ניתן לקחת הלוואת מקופת גמל, ובתנאים שמשתנים בין החברות.
      ' .
דילוג לתוכן