תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

הגעת לגיל 60 ? יש לך קצבה מעל 4,600 ש"ח בחודש ?

פיננסי

כדי לעודד את האזרחים להפקיד לקופות הגמל, המדינה ניסחה מחדש תקנות, שפותחות לנו כרגע עולם חדש של אפשרויות שחשוב להכיר !

היכולת להפקיד בזכות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה לקופות גמל וליהנות מהיתרונות כפי שיצויינו בהמשך, הם היבט חדש ומעניין, בעיקר כי הוא מאפשר לכל אזרח להפקיד כספים בקופת הגמל על שמו – ולנצל את האופציות הרלוונטיות עבורו.

על מה מדובר?

פתיחת קופת גמל במעמד עצמאי אשר מאפשר לעמית, בנוסף ליתרונותיו כמוצר חסכון, כשיגיע לגיל 60 לבחור בין שני מסלולים עם יתרונות משמעותיים ביותר:

  1. לקבל מהצבירה מקופת הגמל (לרבות הרווחים שנצברו) – קצבה מוכרת פטורה ממס ! בלי קשר לגובה הקצבה, למס השולי,לקצבאות או סכומים אחרים שקיימים לו (אם וכאשר), וכדומה…
  2. כאשר תהיה לעמית קצבה מזערית מקרן פנסיה (כ 4,600 ₪ נכון ל-2018) – הוא יוכל לבקש לקבל את הצבירה כסכום הוני! ואז ינוכו לו לכל היותר עד 15% מס על הרווחים הנומינאלים שנצברו מאז ההפקדה.

בנוסף, ובלי קשר, חסכון במסגרת קופת גמל מבטיח יתרון משמעותי וייחודי נוסף אשר לרוב מהווה נקודה חשובה ביותר לאוכלוסייה הבוגרת:

העברה בין דורית!

  1. אם נפטר העמית עד גיל 75 – המוטבים שהוא ממנה בקופה יקבלו את כל הצבירה באופן הוני ופטור ממס! בלי קשר לגילם או מצבם.
  2. אם נפטר העמית אחרי גיל 75 – המוטבים יקבלו את זכויותיו (יוכלו לבחור או לקבל את הכסף מיידית לאחר הפטירה ב- 15% מס נומינאלי על הרווחים או לקבל כקצבה פטורה כשיגיעו לגיל 60).

 

פנסיוני

להלן היתרונות להשקעה  בדרך זו:

מיסוי:

      1.תשלום מס נמוך – 15% על רווח נומינאלי (היוון קצבה) למול 25% על רווח ריאלי.

  1. אפשרות משיכת כספים בדרך של קצבה (כולם או חלק) בפטור ממס
  2. אפשרות לקבלת פטור ממס במקרה פטירה חלילה לפי גיל 75 (בהתאם להסדר התחיקתי).

     4. הגדרת מוטבים – פטור מצו ירושה/קיום צוואה והקלה בבירוקרטיה למוטבים במקרה פטירה.

     5. כספים בקופת גמל אינם בכלל עיזבון (למקרה של מס עזבון).

    6. העברה בין מסלולי השקעות ללא אירוע מס.

מסחר:

      1.חיסכון בעלויות מסחר (עלויות זולות יותר לניהול באמצעות קופ"ג)

      2.ד.נ. קופ"ג לרוב זולים מד.נ. תיק השקעות.

      3.הנכסים בקופ"ג מפוזרים יותר מאשר בתיק השקעות פרטי.

      4.קופ"ג להבדיל מתיק השקעות פרטי יכולה גם לרכוש גם נכסים שאינם סחירים.

אחר:

      1.אפשרות לנייד הכספים בין הגופים בקלות (תקנות הניוד)

      2.אפשרות לקבל הלוואות בתנאים מיוחדים על 30% מיתרת הכספים.

מצורפות כתבות מן העיתונות:

דילוג לתוכן