השקעות אלטרנטיביות

השקעות בשוק ההון באמצעות מכשירים פיננסים מגוונים

הרצאת זום מוקלטת בנושא השוואת חסכונות בין פקדונות בנקאיים להשקעות נוספות ומגוונות בשוק ההון כדוגמת קופת גמל להשקעה ותיקון 190. פירוט על הטבות המס תקנה 125 ותיקון 190 לפקודת מס הכנסה. אפשרויות נוספות להגדלת התזרים החודשי למשק הבית גם באמצעות פוליסות חסכון ומינוף.

הרצאה מוקלטת זו הינה נכונה לתאריך 23/12/2020 המצגת מהווה הצגה כללית בלבד, משקיעים שיבחרו לפנות לחברות על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ואישי אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. 

 

תהליך ההשקעה בשוק ההון

השקעה בשוק ההון
 

ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ("חוק השקעות משותפות")". 

פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו לקיים בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בקבלכם החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה. 

אין לראות בנתונים הנ"ל יעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד. אין לראות בהרצאה זה כהמלצה לכדאיות השקעה כזו או אחרת, אין תשואות עבר מעידות על תשואות שתושגנה בעתיד. כל האמור הינו לפי מיטב הבנתי את לשון החוק נכון למועד זה ומהווה תמצית ומידע אינפורמטיבי בלבד.ט.ל.ח. אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, בין היתר, כתלות בהתפתחות העסקה ותנאיה. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה.  קבלת אשראי מותנית בהגשת בקשה והעמדת האשראי לפי שיקול נותן ההלוואה המוחלט ובכפוף לתנאיה. אין לראות במצגת זו הצעה למתן אשראי. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן האשראי ואחוז הריבית לאשראי לפי שיקול דעתם היחיד של נותן האשראי.

צור קשר

דילוג לתוכן