משקיעים כשירים

השקעות אלטרנטיביות ליחידים ולחברות

הרצאה של ישראל עטיה מהמרכז לתכנון פיננסי שמציג השקעות אלטרנטיביות ליחידים ולחברות באמצעות הלוואות חברתיות, התחדשות עירונית ומגוון השקעות אלטרנטיביות שונות.
בנוסף, מתארח מנכל הלמן אלדובי קרנות השקעה אלטרנטיביות.

השקעות אלטרנטיביות הם הדרך נוספת לפזר הון פנוי להשקעות בשאיפה לייצר תשואה ריאלית חיובית ללא קורלציה ישירה לשוק ההון ותוך הפחתת התנודתיות ומתוך צורך למקסם תשואה

בין היתר באמצעות: קרנות גידור, קרנות נדלן, עסקאות מניבות, משאבי טבע, הלוואות חברתיות, אשראי צרכני ועוד.

 

ההרצאה הוקלטה בתאריך 19/01/2021
בהרצאה דיברנו על מפת המוצרים, יתרונות וחסרונות והתמקדנו והרחבנו על :
– השקעות שקליות בחוב בהתחדשות עירונית
– הלוואות חברתיות דולריות ושקליות.

אירחנו את מנכ"ל ״הלמן אלדובי קרנות השקעה״ שנתן רקע ומידע מקצועי אודות מוצרי השקעה דולרים שניתן לנצל איתם את המומנטום בדולר נמוך.

– השקעה בהלוואות חברתיות דולריות החל מ 50,000 דולר.
– השקעה בקרן חוב ישראלית בהתחדשות עירונית החל מ 150,000 שח.
– השקעה בהלוואות חברתיות שקליות ללא מינימום השקעה.

 

השקעות אלטרנטיביות

המצגת מהווה הצגה כללית בלבד, משקיעים שיבחרו לפנות לחברות על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ואישי אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ("חוק השקעות משותפות")". פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו לקיים בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בקבלכם החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן , על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה. אין לראות בנתונים הנ"ל יעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד. אין לראות בהרצאה זה כהמלצה לכדאיות השקעה כזו או אחרת, אין תשואות עבר מעידות על תשואות שתושגנה בעתיד. כל האמור הינו לפי מיטב הבנתי את לשון החוק נכון למועד זה ומהווה תמצית ומידע אינפורמטיבי בלבד. ט.ל.ח. אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, בין היתר, כתלות בהתפתחות העסקה ותנאיה. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה.  קבלת אשראי מותנית בהגשת בקשה והעמדת האשראי לפי שיקול נותן ההלוואה המוחלט ובכפוף לתנאיה. אין לראות במצגת זו הצעה למתן אשראי. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן האשראי ואחוז הריבית לאשראי לפי שיקול דעתם היחיד של נותן האשראי.

דילוג לתוכן