השקעות בשוק ההון

הטבות מס בחסכונות והשקעות בשוק ההון

ניתן להשקיע בשוק ההון בדרכים רבות, ביניהן: ניהול תיק השקעות ע"י משווק או יועץ השקעות או מסחר עצמאי שבו המשקיע יוכל לרכוש מניות ואג"ח בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה בדרך של תעודות סל ו/או קרנות נאמנות.

דרכים נוספות בהן ניתן להשקיע בשוק ההון הינן באמצעות קופות גמל להשקעה, קופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה וכו'.

רובנו זוכרים את האפשרות לחיסכון בעבר ע"י קופות גמל עצמאיות שרבים פתחו והפקידו וזכו בפטור מלא במס רווח הון בחיסכון של תקופה מינימאלית של 15 שנה. לאור שינויי חקיקה לא ניתן להפקיד בקופות מסוג זה ובעקבות "ועדת רבינוביץ" החלו גם המיסים על רווחי הון ומריבית בפיקדונות.

חוסכים ומשקיעים רבים מחפשים אחרי הטבות מס כלשהם שמגיעים להם ע"פ החוק אך לא מקבלים תשובה מלאה אודות סל האפשרויות. במאמר זה ארחיב בקצרה על מספר אפשרויות.

תשומת לב שניתן להשקיע כמעט בכל גיל באפשרויות שאציג, אך לקבלת הטבות המס יש צורך לעמוד במספר פרמטרים.

פוליסת חיסכון

ניתן להשקיע בכל גיל בפוליסת חיסכון, בין אם מדובר בילד קטין באמצעות הוריו או בגיר שמבצע הצטרפות מלאה עצמאית.

מדובר על אפשרות לחיסכון והשקעה במגוון מסלולי השקעה בשוק ההון, המוצר ניתן להצטרפות באמצעות חברות הביטוח בלבד.

קיימים מסלולי השקעה רבים ומגוונים, ביניהם מסלולים מחקים כדוגמת מסלולים מחקי מדד כדוגמת s&p500 , Nasdaq , ת"א 35 או מסלולים בנויים כדוגמת מסלולים כללים המשקיעים כ30-45 אחוזים במניות ואפילו מסלולים מתמחים כדוגמת מסלולי מניות או אג"ח בלבד.

תשומת לב שבמסלולים הבנויים, לרוב ניתן למצא גם השקעות לא סחירות כדוגמת השקעות אלטרנטיביות שלרוב רק משקיעים כשירים או מוסדיים יכולים להשקיע בצורה עצמאית אשר חושפות את המשקיע גם לנדל"ן בישראל ובחו"ל באמצעות חוב או אקוויטי וגם לתחום האשראי בכלל כדוגמת הלוואות חברתיות.

בהשקעה מסוג זה קיימים יתרונות נוספים, בדר"כ דמי ניהול נמוכים יותר ממוצרים אחרים. אין עמלות קניה/מכירה, דמי משמרת, אין התחייבות לתקופת זמן לחיסכון, מוצר השקעה חיסכון נזיל.

הטבת המס ראשונה שקיימת לכל החוסכים/המשקיעים ובכל הגילאים הינה האפשרות לדחיית המס לפדיון בלבד. לדוגמה, במידה ואתם מנהלים השקעות בשוק ההון באמצעות תיק השקעות מנוהל באמצעות בית השקעות ו/או תיק השקעות מיועץ ע"י יועץ ההשקעות בבנק או אפילו באמצעות מסחר ישיר שבו אתם רוכשים ומוכרים ני"ע, תשלמו מס 25% ריאלי בכל מכירה של ני"ע .

בפוליסת חיסכון, תוכלו להחליף מסלולי השקעה בכל עת, לרוב תוך 3 ימי עסקים ולא תשלמו מס רווחי הון על הרווחים שצברתם בביצוע פעולה זו. דבר זה הינו מהותי מאוד וגורם לכסף שהייתם אמורים לשלם לרשויות כמס רווחי הון להמשיך "להתגלגל" בהשקעות ולייצר ריבית דה ריבית.

הטבת מס נוספת מהותית לילידי 1948 ומטה – סעיף 125 ד' :

יחיד זכאי לפטור מרווחי הון על רווחים שנתיים מצטברים ל 13,800 ₪ לשנת 2022.

זוג זכאים לפטור מרווחי הון על רווחים שנתיים מצטברים של 16,920 ₪ לשנת 2022.

מדובר על הטבת מס משמעותית ששווה אלפי ₪ בכל שנה לזכאים. מה שנשאר זה רק לבדוק את זכאותכם.

בכדי להמחיש את ההטבה, ניתן לראות השוואה בין השקעה בשוק ההון לבין השקעה בפוליסת חיסכון בתשואת המחשה של 6% בשנה לדוגמה:

  • בהנחת אינפלציה 0.

תיקון 190 

דרך דומה ונוספת להשקעה הינה באמצעות תיקון 190 שבוצע בשנת 2012 ובא להסדיר את נושא הפיצויים, פטירה וחיסכון בקופות הגמל.

ניתן להפקיד כספים פנויים בקופת גמל ולהשקיע בשוק ההון או בשווקים אלטרנטיביים גם באמצעות ניהול אישי IRA.

במסגרת ניהול ההשקעות בקופת גמל ע"פ תיקון 190, ניתן לבצע שינוי בין מסלולים ואף ניוד בין חברות – ללא תשלום מס רווח הון ולהנות מדחיית המס. תשומת לב שניתן להפקיד בתיקון 190 גם בגילאים צעירים אך ניתן לממש את ההטבות רק בעמידה במבחנים שנוסחו בתקנות.

 

מי זכאי למימוש הטבות ייחודיות בתיקון 190:

  1. בני 60 ומעלה.
  2. מקבלים קצבה מזערית ע"ס 4,606 ₪ לשנת 2022.

מה הן ההטבות:

ההטבה המשמעותית ביותר הינה תשלום מס רווח הון נומינאלי של 15% בלבד למול 25% ריאלי בהשקעות בניע באמצעות תיק השקעות.

כמו כן ניתן לקבל מהצבירה מקופת הגמל (לרבות הרווחים שנצברו) – קצבה מוכרת פטורה ממס רווחי הון וממס הכנסה.

בנוסף, מדובר על מוצר שמקנה גם הטבות בהעברה בין דורית!

  1. אם נפטר העמית עד גיל 75 – המוטבים שהוא ממנה בקופה יקבלו את כל הצבירה באופן הוני ופטור ממס! בלי קשר לגילם או מצבם.
  2. אם נפטר העמית אחרי גיל 75 – המוטבים יקבלו את זכויותיו (יוכלו לבחור או לקבל את הכסף מיידית לאחר הפטירה ב- 15% מס נומינאלי על הרווחים או לקבל כקצבה פטורה כשיגיעו לגיל 60).

מעבר להטבות המס חשוב לשים דגש גם על היתרונות הנוספים בהשקעה זו, בין היתר שעלויות הניהול במוצר זה זולות יותר מניהול במוצרים אחרים, קיים פיזור רחב במסלולי ההשקעה בבתי ההשקעות וחברות הביטוח עם אפשרות גם בפיזור בנכסים לא סחירים, קרנות אשראי, קרנות נדל"ן אקוויטי או חוב והשקעות אלטרנטיביות שלרוב לא קיימות בתיקי השקעות.

    רבים מבצעים שילוב בין ההטבה בפוליסות החיסכון בתקנה 125 ד' לפקודת המס לבין הפקדה בקופות גמל ע"פ תיקון 190 לפקודת המס.

כמו כן, משקיעים רבים מבצעים השקעה בתיקון 190 באמצעות ניהול השקעות אישי IRA ובכך יכולים לנהל את השקעותיהם בהטבות מס גם בהשקעות בקרנות אשראי, קרנות נדלן ובהשקעות אלטרנטיביות שמרחיבות ומבצעות פיזור בין מגוון סגמנטים.

 

קופת גמל להשקעה 

מוצר חיסכון לטווח הבינוני – ארוך שניתן למצא ברוב בתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל.

מוצר זה מוגבל רגולטורית בהפקדה שנתית של 72,616 ₪ לשנת המס 2022.

קיימת נזילות גבוהה, תוך 4 ימי עסקים .

כמו בפוליסות החיסכון ובקופות גמל ע"פ תיקון 190, ניתן להשקיע גם במסלולים רבים בגמישות רבה לרצונו של כל משקיע, אפשר לנתב את סכום ההשקעה לאפיקים סולידיים, לאפיקים ספקולטיביים, מדדי מניות או לשלב בין האפשרויות, כאשר לכל אחת מהן יש את היתרונות שלה.

כל חוסך יכול בכל עת לעבור מקופת גמל להשקעה לקופה אחרת והדבר אינו כרוך בעלויות נלוות. דמי הניהול הנגבים מהחיסכון מוגבלים על פי הרגולציה.

הטבת המס הקיימת במוצר זה מתאימה לבני ה 60 ומעלה ללא מבחן הכנסה.

כל חוסך מעל גיל 60 יכול להמיר את הקרן והרווחים שצבר או חלקם לקצבה באמצעות ניוד לקרן משלמת לקצבה ולקבל פטור מתשלום מס רווחי הון ומס הכנסה על הקצבה המשולמת גם הקרן וגם על הרווחים .

 

לסיכום

שלושת מסלולי ההשקעה שהוצגו במאמר זה:

חשוב מאוד לבצע שקלול של ההטבות בכל מוצר ובכך לנצל במקסימום את ההטבות המגיעות לכל אחד ע"פ חוק.

נקודת הפתיחה שלנו במרכז לתכנון פיננסי היא לתת תכנון הוליסטי שיכלול מעטפת פיננסית מלאה בה מאבחנים את הצרכים, מאפיינים ורצונות הלקוח כדי להתאים את התכנון האופטימלי עבורו.

חלק מהמלצותינו יכולות גם לכלול השקעות אלטרנטיביות הכוללות שותפויות מסקרנות בתחום הנדל"ן הן בארץ והן בחו"ל, לבצע פיזור בין מגוון השקעות, כמו השקעה בקרנות אשראי להלוואות חברתיות P2P ובקרנות אחרות ללא קורלציה לשוק ההון. או בקרנות גידור, קרנות נדל"ן שבהן אנו גם יכולים להגדיל את ההכנסות הפאסיביות של המשקיע. חלק מהשירות יכול לכלול גם איתור נכס בפריפריה או במרכז הארץ ובניית תוכנית פיננסית תואמת. אנו גם מנתבים את דרכם של בעלי ממון רבים אשר מעדיפים להצטרף למסלול של הלוואות חברתיות שבו הם מלווים כספים באמצעות פלטפורמות ייעודיות  כך יוכלו המשקיעים ליהנות מהכנסה חודשית שיכולה להיות אטרקטיבית למול האלטרנטיבה לחיסכון בבנקים וכיוצ"ב.

בהשקעות אלו ניתן לקבל הטבות נוספות מעבר להטבות המס וביניהן:

  1. הלוואות לטווח הבינוני ולרוב עד 7 שנים. הלוואות אלו הינן מיועדות לכל מטרה בריביות מאוד אטרקטיביות ובין 30-80 אחוזים זכאות מסכום היתרה בקופה תלוי בפרמטרים בכל גוף פיננסי.
  2. חלוקת הכנסה פאסיבית חודשית ע"ח הקרן ו/או הריבית.
  3. אפשרות לרשום מוטבים – פטור מצו ירושה / קיום צוואה.

 

צפו בראיון בתכנית הבוקר בערוץ 13 עם אלעד זוהר ונועה קוזין יחד עם ישראל עטיה בנושא הטבות מס לגמלאים :

אין לראות במאמר זה כתחליף לייעוץ ו/או לשיווק פנסיוני, פיננסי, מס המתחשב בנתונים ובמאפיינים של כל אדם. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הגוף המממן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האמור לעיל אינו מהווה המלצה ו/או כדאיות ללקיחת הלוואה כזו או אחרת ואינו מהווה תחליף לייעוץ.

דילוג לתוכן