אסטרטגיה פיננסית

תכנון אסטרטגיה פיננסית לעתיד טוב יותר

בתאריך 12/09/2022 הצגנו בכנס השקעות ואשראי, יחד עם בנק הפועלים והפניקס VALUE,

המרכז לתכנון פיננסי מקדם פעילות והכשרה פיננסית ללקוחותיו ברחבי הארץ. מטרת הכנס היא לתת מידע על אסטרטגיה פיננסית, להבטחת עתיד טוב יותר.

שוק ההון כחלק מאסטרטגיה פיננסית

ישראל עטיה, מנכ"ל המרכז לתכנון פיננסי, הרצה ופירט על מגוון ההשקעות הפיננסיות הקיימות בשוק ובכללם קופות גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, השקעות אלטרנטיביות ואפילו השקעות נדל"ן, שניתן לבצע באמצעות שותפים עסקיים נוספים.

ניתנה המחשה בהשוואה בין מוצרי חיסכון בתחום החוב למול השקעות בשוק ההון, עם אפשרות למשיכת אנונה/הכנסה פאסיבית חודשית או רבעונית.

ניתן לבצע חלוקה של ההשקעות בצורה כזו שתביא להפחתת המס המשולם בפועל עבור רווחי הון או הכנסות מריבית, 

לדוגמה הטבה בהפקדה בתיקון 190 שבה הזכאים יוכלו למשוך את הכספים במס רווח הון של 15% נומינאלי במקום 25% ריאלי, בנוסף הטבות ירושה/העברה בין דורית.

דוגמה נוספת, לזכאים להשקעה בשוק ההון באמצעות פוליסות חיסכון או בהשקעות חוב (הכנסות ריבית), עפ"י פקודת המס 125 ד/ה, שבה ניתן לקבל חזרה מס ששולם וזאת על אלפי ש"ח רווחים בשנה.

דרך נוספת לפיזור השקעות בהכנסות ריבית שבהן המס המשולם הינו 15% מס למול 25% בשוק ההון. ניתנה הדרכה והכשרה בנושא מינוף חכם שבאמצעותו ניתן להשקיע במקורות השקעה נוספים, כגון נדל"ן וזאת בנוסף ו/או במקום משכנתא מהבנק שמוגבלת עד 50% למשקיעים בעקבות הוראה חדשה של בנק ישראל.

כל הקשור האמור לעיל -השקעה בשוק ההון או נדל"ן, הוא חלק מאסטרטגיה פיננסית לטווח הארוך.

תכנון פיננסי

 

ישראל עטיה, המרכז לתכנון פיננסי מרצה בכנס השקעות ונדל"ן. בתמונה ישראל ואלעד עטיה מהמרכז לתכנון פיננסי, איתי רן ואשרת אדרי מבנק הפועלים.

מגוון פתרונות אשראי מטעם בנק הפועלים

מטעם בנק הפועלים הרצה איתי רן, מנהל תחום עסקים בחטיבה הקמעונאית.

איתי רן הרחיב על תחום האשראי ומה הסגמנטים אליהם הבנק מתייחס על מנת לבחון אשראי, בין היתר: יכולת הכנסה, מטרת ההלוואה, מקורות ההון הנוספים וכו'.

היום קיימים משקי בית רבים שמקימים לוחות סולאריים על מנת לייצר חשמל, כך שהם גם מתקזזים לתשלום על צריכה החשמל בבית וגם יכולים להניב הכנסה חודשית.

בנק הפועלים נותן מגוון פתרונות אשראי ללקוחות עפ"י פריסה עד 15-20 שנה כך שלעיתים, החזר ההלוואה יכול להיות נמוך יותר מההכנסות וכך ליהנות בהכנסה פאסיבית נוספת.

תכנון פיננסי

 

איתי רן, מנהל תחום עסקים בחטיבה הקמעונאית בנק הפועלים.

הפניקס VALUE קרן אשראי והלוואות

מטעם הפניקס VALUE מיטל הפנר, מנהלת משקיעים אסטרטגיים, הציגה את קרן P2P , קרן אשראי הלוואות חברתיות לצרכנים בארה"ב עם תשקיף בישראל. הפניקס VALUE   נקראה בעבר הלמן אלדובי הלוואות חברתיות ונרכשה ע"י חברת הביטוח הפניקס. ההרצאה כללה פירוט נרחב על ההבדל בין עולם האשראי המקובל בישראל וזה בארה"ב, על מנת להמחיש את הצורך שיש לצרכנים האמריקאים באשראי מסוג זה.

תכנון פיננסי

 

מיטל הפנר, מנהלת משקיעים אסטרטגיים הפניקס VALUE.

אסטרטגיה פיננסית - סיכומו של דבר

אנו עדים מתחילת השנה לסביבה כלכלית חדשה ולתמורות רבות בשרשרת האספקה, שוק ההון, אינפלציה וכו'. במיוחד בימים אלה עלינו לזכור שתכנון פיננסי הוא כלי חשוב מאוד לטובת העסק והפרט, והוא אינו תגובה למצב שוק ולאירוע נקודתי, אלא בניית אסטרטגיה לעבר העתיד. באמצעות המרכז לתכנון פיננסי נוכל להתאים עבורכם אסטרטגיה המותאמת להשגת המטרות הפיננסיות והפנסיוניות, באמצעות שקלול כל הנתונים האישיותיים, הצרכים, טווח השקעה, מסלול ההשקעה ותקופת החיים שבה אתם נמצאים.

דילוג לתוכן