תנאי השימוש בקבוצת הוואטסאפ של המרכז לתכנון פיננסי

ברוכים הבאים לקבוצת הוואטסאפ של המרכז לתכנון פיננסי!

בכדי לשמור על איכות הקבוצה ועל ערכה עבור כל חבריה, אנו מבקשים שתקפידו על התנאים הבאים:

1. הוספת חברים לקבוצה:

   – רק מנהלי הקבוצה רשאים להוסיף חברים חדשים.

   – כל חבר יכול לעזוב את הקבוצה על דעת עצמו ובכל זמן שיבחר.

2. שליחת הודעות ותוכן:

   – רק מנהלי הקבוצה רשאים לשלוח הודעות ותוכן בקבוצה.

   – החברים יכולים לקרוא את ההודעות, אך אינם יכולים לשלוח הודעות בקבוצה.

3. שימוש במידע המפורסם בקבוצה:

– אין לראות במידע שבקבוצה מקור מוסיף לקבלת החלטות פיננסיות, פנסיוניות או השקעתיות.

– המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואישי בתכנון פיננסי, פנסיוני והשקעות. אנו ממליצים להיוועץ במומחה מורשה לפני קבלת החלטות פיננסיות כלשהן.

– אין לראות בהודעות הקבוצה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או בנכסים פיננסים ו/או בנדל"ן ו/או במימון ו/או במיסוי ובכל נושא אחר ובקבלת החלטות בנושאים המוזכרים בקבוצה ולכן אין לקבל על סמך מידע זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. 

– חלק מהמידע הכלול בקבוצה/בהודעות ובעדכונים מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי צדדים שלישיים כלשהם בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. 

– אין בתשואות/ריביות העבר המובאות בקבוצה זו ביחס לאפיקי השקעה כלשהם כדי לרמז על התשואות העתידיות. 

– אין לראות בשום אופן במידע, בהודעות ובשיתופים בקבוצה זו כמידע צופה עתיד ואין להסתמך עליו בשום אופן.

– המידע המוצג בקבוצה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו ו/או נדלן ו/או כל פעולה כלכלית ו/או פיננסית ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 

– קבוצת עטיה, המרכז לתכנון פיננסי, עובדיו ומנהליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול בקבוצה זו, מהשמטת מידע וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת התכנים ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם בקבוצה או הנתונים עליהם הוא מבוסס. 

– מנהלי הקבוצה אינם מתחייבים לעדכן את המידע מעת לעת.

– המידע בקבוצה עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות והנכונות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא בקבוצה זו. 

– ההודעות והעדכונים בקבוצה עשויים להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר. 

– לקבוצת עטיה, המרכז לתכנון פיננסי, מנהלים ועובדיו אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. 

– קבוצת עטיה, המרכז לתכנון פיננסי, מנהליו ועובדיו לא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לתוכן ו/או להודעות ו/או לעדכונים המופיעים בקבוצה, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם. 

– הנתונים המוצגים בקבוצה הינם רכושם של קבוצת עטיה, המרכז לתכנון פיננסי ומנהליו ואין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או לפרסם בכל אופן מידע זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב. 

– בענייני מימון והלוואות, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריביות פיגורים ונקיטת הליכי הוצאה לפועל.

4. כיבוד פרטיות החברים:

– יש לשמור על פרטיות החברים ולא להעביר מידע אישי מתוך הקבוצה ללא אישור מפורש.

– אין לשתף מספרי טלפון או מידע אישי של חברי הקבוצה ללא אישורם.

5. שימוש נאות:

– נא להקפיד על שפה מכבדת ונאותה.

– אין לחברי הקבוצה לפרסם בקבוצה תכנים לא רלוונטיים, פרסומות או קישורים שאינם קשורים לנושא הפיננסי.

– קבוצת עטיה, המרכז לתכנון פיננסי, עובדיו ומנהליו רשאים לפרסם בקבוצה כל נושא בין אם תוכן ובין אם פרסום ו/או שיווק גם אם יש להם עניין מסחרי בהם.

6. תוכן הקבוצה:

– התכנים בקבוצה נועדו לעדכן, לעניין ולהעשיר את הידע של חברי הקבוצה בתחום הפיננסי וההשקעות וכן לעדכן בפרסום בעסקאות/מוצרים פיננסים בתחום הכלכלי, נדלן וכיוצ״ב וגם כאלה שיש בהם עניין מסחרי.

– מנהלי הקבוצה שומרים לעצמם את הזכות להסיר תכנים לא הולמים או לא רלוונטיים ולחסום חברים המפרים את תנאי השימוש.

אנו מעריכים את שיתוף הפעולה שלכם ומקווים שתמצאו את הקבוצה כמקור מידע מעניין. אם יש לכם שאלות או הצעות לשיפור, אתם מוזמנים לפנות למנהלי הקבוצה.

תודה,

המרכז לתכנון פיננסי.

דילוג לתוכן